Sopot + Warsaw, PL: 30.04.2020

Piotr Pasiewicz „Ikar”

operator : Krzysztof Dudziński audio: Hubert Grzywna

One Night exhibition displayed at the same time in Sopot and in Warsaw.
A video chosen from 2020 open call: reconstruction of life – IKAR (Icarus), 2019 by Polish artist Piotr Pasiewicz
This video gives an excellent perception of current human condition in context of multiple global crises and the pandemic.

More about the artwork (written by B.Hareża):
Ikar (Icarus)
… witruwiański człowiek zanurzony w bezkresnym oceanie wszechświata, dającym poczucie
centrum uniwersum, czy też samotna jednostka, którą trapi odwieczna tęsknota sięgnięcia
gwiazd i dorównania bogom? Oto człowiek – miara wszech rzeczy – podejmujący heretycką
próbę przezwyciężenia prawa ciążenia i oderwania się od profanum ziemi. Siłą swej woli i
ciała zmaga się z nieokiełznaną płaszczyzną materii, rzeźbiąc z niej skrzydła ucieczki na miarę
mitologicznego bohatera. Niezłomność, z jaką próbuje wyrwać się ze śmiertelnego uścisku
przyziemności sprawia, że nikłość jednostkowego bytu wobec ogromu wszechświata
ustępuje miejsce antropocentryzmowi.
Działanie Piotra Pasiewicza to kolejna poetycka wizja artysty odwołująca się do archetypów i
praform. I choć możemy je odczytywać jedynie w kategorii metaforycznego gestu, to jednak
dzięki sile oddziaływania zyskuje ono kosmiczny wymiar, stając się nie tylko dokamerowym
performancem artysty, ale zapisem aktu stworzenia sięgającego gwiazd i absolutu.